תקנון קייטנת "חוות אייל" ומידע כללי

1. תנאי הרשמה:
הנרשם לקייטנת "חוות אייל" (להלן: "הקייטנה") יהיה בטווח הגילאים 5-13 בלבד, בין השעות 08:30-13:30/16:00 על כל הנרשמים (להלן: "החניך") לקבל על עצמם את "כללי התנהגות בקייטנה" כמפורט בסעיף 2. החניך יגיע למחנה כשבריאותו תקינה.

2. כללי התנהגות בקייטנה:
2.1. החניכים והורי החניכים מקבלים על עצמם את "כללי התנהגות בקייטנה" וכן את תנאי ההרשמה והתנאים לביטולה כדהלן:
א. פגיעה או התעללות פיזית, נפשית, מינית, חברתית או אחרת, בחניכי הקייטנה או בצוות הקייטנה או בבעלי חיים המצויים בסביבת הקייטנה אסורה בהחלט.
ב. הרס או פגיעה בטבע בסביבה, במבנים או בציוד השייך לקייטנה או למי מחניכי הקייטנה אסורה בהחלט. מובהר בזאת מפורשות כי חניך שיגרום בזדון להרס או פגיעה ברכוש תהא משפחתו אחראית לשיפוי הקייטנה בגין הנזק שנגרם.
ג. החניך ישמע להוראות צוות הקייטנה בכל זמן והתנהגותו לא תדרוש השגחה ופיקוח שהינם מעל לרמה הסבירה המתאפשרת ע"י צוות סביר.
ד. החניך והורי החניך מתחייבים לשתף את הנהלת הקייטנה בכל מצב אישי, בריאותי או אחר שייתכן וישפיע על התנהגות החניך במהלך שהייתו בקייטנה.
ה. השימוש בטלפונים סלולארים במהלך השהיה בקייטנה, לרבות תקשורת בין החניכים להוריהם, מפריעה לפעילות השוטפת ולצוות הקייטנה, נא לדרוש מילדכם לפנות לצוות הקייטנה בכל בעיה שהיא ולנסות למנוע את השימוש בטלפונים הסלולארים.
ו. הורים ומשפחות החניכים יותרו להיכנס לשטח הקייטנה בשעות הפיזור והאיסוף הקבועות, הורה שמעוניין להוציא את בנו/ביתו לפני עליו להודיע על כך לצוות הקייטנה.
ז. הסוס עשוי במקרים קיצוניים להתנהג בצורה בלתי צפויה. על מנת לצמצם למינימום סיכויים לתאונה, יש להישמע להוראות המדריך.
ח. חובה לרכב עם קסדת מגן תקנית ורכוסה, מכנסיים ארוכים ונעליים סגורות – גם ברכיבה על סוסים וגם ברכיבה על אופניים.
ט. אין עלייה על סוס רק באישור ובליווי מדריך רכיבה בלבד.

3. הרשמה:
את טופסי ההרשמה לקייטנה יש לשלוח מלאים בטופס אינטרנטי או בפקס שמספרו –03-5355232 או למייל summer@eyalstables.com
ניתן להגיע למשרדי החווה ולמלא במקום. 

3.1. עם קבלת טופס ההרשמה והסדרת התשלום עבור הקייטנה, יובטח מקומו של החניך באותו מחזור. במידה ובמסלול מסוים תהיה תפוסה מלאה, תפתח רשימת המתנה לרישום. הנהלת הקייטנה תדאג להודיע להורי הנרשם אם התפנה מקום ותפדה בהתאמה את דמי הרישום.

4. תשלום לקייטנה וביטולים:
4.1. התשלום עבור ההשתתפות בקייטנה יוסדר במלואו במעמד הרישום.
4.2. ביצוע התשלום יתאפשר באחת הדרכים שלהלן: במזומן, אשראי ובהמחאות.
4.3. מדיניות ביטולים:
4.3.1. ביטול עד חודש לפני המחזור – החזר מלא למעט דמי רישום בסך של 250 ₪.
4.3.2. ביטול במהלך 4 שבועות שלפני פתיחת המחזור – חיוב של דמי רישום + 25% ממחיר הקייטנה.
4.3.3. ביטול במהלך 3 שבועות שלפני פתיחת המחזור – חיוב של דמי רישום + 40% ממחיר הקייטנה.
4.3.4. ביטול במהלך שבועיים שלפני פתיחת המחזור – חיוב של דמי רישום + 70% ממחיר הקייטנה.
4.3.5. ביטול במהלך השבוע שלפני פתיחת המחזור – אין החזר

למען הסר ספק, במקרה של ביטול מכל סיבה שהיא, לא יוחזרו לנרשמים 'דמי הרישום' לקייטנה. כמו כן, במקרים של כוח עליון, מלחמה, מגפה, נסיבות ביטחוניות וכל נסיבות אחרות שאינן באחריות ו/או אינן תלויות בהנהלת המחנה, העשויות לגרור ביטולים או סגירת אותו מחזור, שומרת הנהלת הקייטנה לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה, להעניק לנרשמים זיכוי בלבד ולא החזר כספי בגין הכספים ששולמו על ידם בגין ההרשמה לאותו מחזור

5. הנחות (רק על עלות הבסיס לקייטנה ללא תוספת צהרון והסעות):
5.1. הנחת חבר מביא חבר/הנחת אחים – 5% עד 3 חברים/אחים
5.2. הנחת קבוצה – 4 ילדים ומעלה 10% הנחה לכל ילד
5.3. אין כפל הנחות ומבצעים.

6. הסעות:
6.1. מחיר הקייטנה איננו כולל את מחיר ההסעות.
6.2. אין הנחות על מחירי ההסעות.
6.3. ההסעות חזור בלבד, תחילת הסעה 13:30
6.4. הסעות עד פתח הבית.
6.5. לא יתקבלו זיכויים כספיים על הסעות במידה והחניך יחסיר ימי קייטנה מכל סיבה שהיא.
6.6. פרסום צירי האיסוף יתקיים לאחר סגירת ההרשמה, קבלת תחנות ושעות החזרה יתקבל לכול המאוחר- יומיים לפני פתיחת כל מחזור פעילות.
6.7. הנהלת הקייטנה שומרת לה את הזכות לבטל את שירותי ההסעה מכל סיבה שהיא
6.8. מינימום ילדים לפתיחת קו הסעה – 9 ילדים

7. הנהלת הקייטנה שומרת לה את הזכות להרחיק מהקייטנה חניך, ללא החזר כספי, שהפר את "כללי ההתנהגות בקייטנה" וכן חניך שלא יתנהג בהתאם לנורמות ההתנהגות ורוח הסבלנות והשיתוף בקייטנה.

8. הצטרפות מאוחרת, היעדרות ועזיבה מוקדמת:
אין הפחתה מעלות הקייטנה או זיכוי עבור תשלום בהצטרפות מאוחרת למחנה או עזיבה מוקדמת ממנו. במידה ובמהלך ימי הפעילות בקייטנה, חניך יאלץ לעזוב את הקייטנה מסיבה רפואית כלשהיא, לא יינתן זיכוי כספי בגין הימים בהם נעדר החניך מהקייטנה.

9. חפצים אישיים:
הנהלת הקייטנה לא תישא באחריות לאובדן, נזק או פגיעה בציוד החניכים. נא לא להביא ציוד יקר ערך.

10. פרסום תמונות קטינים על פי חוק הגנת פרטיות

11. "חוות אייל" תהיה רשאית לפרסם תמונות של ילדיכם בהסכמה מלאה ולאחר חתימה של ההורה על טופס ההרשמה, בכל אמצעי הפרסום והשיווק השונים לרבות – פייסבוק, אינסטגרם, אתר אינטרנט, דפי נחיתה פליירים וכדומה.

12. הנהלת הקייטנה שומרת לה את הזכות לסגור מסלול פעילות או את הקייטנה כולה מכל סיבה שהיא, פתיחת מסלול מותניה במספר נרשמים מינימלי, מספר המקומות בכל מסלול ובקייטנה בפרט מוגבל!

13. התוכנית כפופה לשינויים.