כפי שאתה יודע, אנחנו דיירי שכונת גיורא מתגוררים בדירות קטנות מאוד, בעוד בסביבתנו תושבי העיר נהנים משגשוג ופריחה.

אנו פונים אליך בבקשה

שתמליץ בפרויקט פינוי בינוי בגיורא על תוספת של 40 מ"ר. אנו הדיירים לא נסתפק בתוספת של 18 מ"ר שפירושה להשאיר אותנו לחיות בתנאי סלמס.

אנחנו יודעים כי בערים אחרות הסובבות אותנו, ראשי הערים המליצו על תוספות זהות לבקשה שלנו.  דוגמאות של תמורות שהתקבלו לאחרונה בפרויקטים פינוי בינוי :

אנחנו בעלי זכויות הקניין, מבקשים שיהיה צדק בגיורא כדי שנוכל ליהנות משגשוג, פריחה, רווחה ואיכות חיים.

על החתום,
דיירי שכונת גיורא

חתמו עכשיו על העצומה