ערך לדרך לוגו
בנק הפועלים לוגו בחסות

תודה שהגשת מועמדות לאות ערך לדרך.

ברכות על דרך משמעותית באימפקט החברתית שלכם.

עד תאריך 19.10.2023​ נודיע לזוכים.

לרגל כנס "אימפקט ישראל 2023" של בנק הפועלים וברוח ערך לדרך 
יוענקו שני אותות – כל אות בסך 10,000 ש"ח
אשר מטרתם להוקיר ולעודד עמותות ומלכ"רים שהגדילו את האימפקט החברתי שלהם – כמותית ואיכותית – לטובת קהילת המוטבים שלהם.

הזוכים

האות יינתן לזוכה אחד בכל מסלול:

תנאי סף להגשה

עמידה בתנאים הבאים:

בחירת הזוכים

בחירת הזוכים תהיה על סמך הפרמטרים הבאים:

הנתונים הכספיים ייקבעו על סמך דוחות כספיים מבוקרים. מלכ"ר שאין לו דוחות מבוקרים לשנת 2022 יגיש מאזן בוחן חתום על-ידי רו"ח.

הגשת מועמדות:

הודעה לזוכים:

הזוכים יקבלו הודעה על הזכייה עד ליום 19.10.2023

תקנון:

כל הזכויות שמורות לערך ערך