קול קורא ערך לדרך רקע קווים 1
ערך לדרך לוגו שקוף
בנק הפועלים לוגו בחסות

אות ערך לדרך

קול קורא לעמותות ומלכ"רים

ערך לדרך "פועלים לעצמאות פיננסית בעולם החברתי" הוקמה בחסות בנק הפועלים במטרה לעודד אימפקט חברתי באמצעות הקניית כלים לצמיחה פיננסית במגזר השלישי. ערך לדרך ליוותה עד היום כ-400 עמותות, חל"צ ויזמים חברתיים, ומפעילה קהילת פייסבוק של קרוב ל-5,000 משתתפים.

אות ערך לדרך בסך

10,000

לרגל כנס "אימפקט ישראל 2023" של בנק הפועלים וברוח ערך לדרך 
יוענקו שני אותות – כל אות בסך 10,000 ש"ח
אשר מטרתם להוקיר ולעודד עמותות ומלכ"רים שהגדילו את האימפקט החברתי שלהם – כמותית ואיכותית – לטובת קהילת המוטבים שלהם.

הזוכים

האות יינתן לזוכה אחד בכל מסלול:

תנאי סף להגשה

עמידה בתנאים הבאים:

בחירת הזוכים

בחירת הזוכים תהיה על סמך הפרמטרים הבאים:

הנתונים הכספיים ייקבעו על סמך דוחות כספיים מבוקרים. מלכ"ר שאין לו דוחות מבוקרים לשנת 2022 יגיש מאזן בוחן חתום על-ידי רו"ח.

הגשת מועמדות:

הודעה לזוכים:

הזוכים יקבלו הודעה על הזכייה עד ליום 19.10.2023

תקנון:

טופס בקשה

אנא מלאו את הפרטים הבאים. יש להקפיד על כמות השורות

(חריגה מכמות השורות לא תיקרא):

שלב 1 מתוך 3

פרטי איש קשר
בשלב זה אין צורך לצרף אישורים. המלכ"רים הזוכים יחויבו בהגשת ניהול תקין וטופס 46
מסלול הגשה (יש להגיש רק במסלול אחד) אנא סמנו:(חובה)

כל הזכויות שמורות ל"ערך לדרך"