הפרטים נקלטו
בהצלחה

ניצור קשר בהקדם

קידום פסקת ההתגברות, החלת ריבונות ביו"ש וחיזוק השכונות והפריפריה