הפרטים נקלטו בהצלחה

נחזור אליכם בהקדם

ערך מוביל נחישות והתמדה

הפרטים נקלטו בהצלחה

נחזור אליכם בהקדם

ערך מוביל נחישות והתמדה

יום א'

היכרות, גיבוש, מדידת כוח ולמידת טכניקה בסיסית

יום ב'

אימון בוקר פארק הירקון
ניווטים+פארק חבלים סקייפארק

יום ג'

אימון בוקר בחיפה
טיול נחל יגור מלמטה למעלה

יום ד'

אימון בוקר בפארק
לכיש אשדוד
קיר טיפוס+סקי חולות בדיונה

יום ה'

אימון בוקר הרצליה
נסיעה לעין גדי וטיול בנחל

יום א'

היכרות, גיבוש, מדידת כוח ולמידת טכניקה בסיסית.

יום ב'

אימון בוקר פארק הירקון
ניווטים+פארק חבלים סקייפארק

יום ג'

אימון בוקר בחיפה
טיול נחל יגור מלמטה למעלה

יום ד'

אימון בוקר בפארק
לכיש אשדוד
קיר טיפוס+סקי חולות בדיונה

יום ה'

אימון בוקר הרצליה
נסיעה לעין גדי וטיול בנחל

* התוכנית ניתנת לשינוי על פי תקנון המחנה