שחם לוגו ארגון השחקנים והשחקניות

קול קורא להגשת מועמדות לנציגות מטעם שח"ם

בועדת התמלוגים של חברת 'אשכולות'

בעקבות הסכם הפשרה שנחתם בין 'שח"ם – ארגון השחקנים והשחקניות בישראל' לבין חברת 'אשכולות' גובש תקנון חדש לחברת אשכולות המסדיר את פעילות החברה המבוססות על ההסכמות שפורטו בהסכם הפשרה. בהתאם לסעיף 21.3 לתקנון החדש של חברת אשכולות, הרכב ועדת התמלוגים של חברת אשכולות תכלול נציג/ה אחד/ת מכל אחד משני האיגודים הגדולים ביותר- כלומר, שח"ם ואמ"י. מטרת הנציגות היא לוודא כי ועדת התמלוגים מתנהלת באופן שקוף, ברור, שוויוני ונהיר וכי חלוקת התמלוגים מתבצע על בסיס מפתח מסודר ומוסכם.

ועדת התמלוגים על פי תקנון חברת אשכולות

תפקיד

לייעץ לדירקטוריון החברה בכל הנוגע לאופן חלוקת התמלוגים בין המוטבים וכן בנוגע לשינויים בכללי התמלוגים ולכן לדון ולהחליט, תוך ישום כללי תמלוגים, בשאלות ובקשות פרטניות של אמנים הנוגעות לחלוקת התמלוגים.

הרכב

– שני המנכ"לים השותפים של החברה.
– שני נציגים מטעם הדירקטוריון – זמר/ת ושחקן/ית.
– נציג מטעם כל אחד משני האיגודים המקצועיים הגדולים ביותר ובלבד שאחד מהם זמר ואחד מהם שחקן.
– נציגות נוספת שהדירקטוריון יחליט עליה ובלבד שיישמר האיזון בין הסקטורים ובין שני האיגודים המקצועיים הגדולים ביותר.

שחם - ועדת תמלוגים

הוועד המנהל של שח"ם יבחר את נציג/ת הארגון בועדת התמלוגים של חברת אשכולות בהצבעה חשאית. על כן מובאת בפניכם פניה זו להגשת מועמדויות לתפקיד נציג/ת שח"ם

קריטריונים

חבר/ת שח"ם

מוטב שמקבל תמלוגים מחברת אשכולות

שחקנ/ית פעיל/ה

דרישות תפקיד

זמינות להשתתפות בכל הישיבות (לכל הפחות ישיבה אחת לחודש)

עדכון שוטף של מנכ"ל שח"ם ועדכון הוועד המנהל של שח"ם אחת לרבעון ולפי צורך על פעילות ועדת התמלוגים של חברת אשכולות

היכרות עם החברה, השינויים שהיא עוברת בשנה האחרונה והמורכבויות הקשורות לאופן חלוקת התמלוגים למוטבים – יתרון

לוחות זמנים
  • הגשת מועמדויות עד ה-17.10.2021 בשעה 24:00
  • הועד המנהל יבחר את הנציג/ה בהצבעה מקוונת שתתקיים ב-20.10.2021
  • לאחר בחירת הנציג/ה, הודעה על תוצאות ההצבעה תפורסם באתר, בפייסבוק ובאינסטגרם של שח"ם
לשאלות ובירורים:

מנכ"ל שח"ם, אבי בן הלל              director@shaham.org.il
מבקר האיגוד, עו"ד גיא הדר          mevaker@shaham.org.il

מנכ"ל שח"ם, אבי בן הלל director@shaham.org.il
מבקר האיגוד, עו"ד גיא הדר mevaker@shaham.org.il