הרשמתך לשבוע קיימות של
איגוד ערים לאיכות הסביבה שרון – כרמל התקבלה.
קישור לזום ישלח מספר ימים לפני מועד ההרצאה.

הרשמתך לשבוע קיימות של
איגוד ערים לאיכות הסביבה שרון – כרמל התקבלה.
קישור לזום ישלח מספר ימים לפני מועד ההרצאה.