ביטוח משאיות

עיקרי הכיסוי:

גבול אחריות כלפי צד ג' - 1,000,000 ₪

הגנה משפטית

השתתפויות עצמיות נמוכות במוסכי הסדר

ביטוח שמשות וגרירה

ביטוח משאית ששוויה עד 200,000 ₪
(כולל תוספות ואביזרים) אינו מחייב קיום מערכת איתור

גבול האחריות כלפי צד ג' מוגדל ל- 2,000,000 ₪

כיסוי להוצאות הגנה משפטית בגבול אחריות עד 30,000 ₪, בכפוף לשכ"ט הקבוע בכללי לשכת עוה"ד (תעריף מינימלי)

השתתפות עצמית אחידה לכל המשאיות שמשקלן עד 15 טון:

בנזק לרכב המבוטח – 5,516 ₪
בגניבה – 2.5% מתגמולי הביטוח אך לא פחות מ- 5,516 ₪
בנזק לצד שלישי – 5,516 ₪

או

השאירו פרטים

ונציגינו יחזרו אליכם בהקדם

המידע על תכניות הביטוח לעיל הינו מידע שיווקי בלבד, מידע זה איננו מהווה הצעה ואין בו כדי לחייב את פירוז ביטוחים או חברת הביטוח. פרסום זה אינו מהווה תחליף לקריאת הוראות הפוליסה. פרסום זה לא ישמש לקביעת הזכויות והחובות על-פי תנאי הפוליסה או ככלי פרשנות. התנאים המחייבים את חברת הביטוח הינם תנאי הפוליסה בלבד.