הפרטים נקלטו בהצלחה נציגנו יחזרו אליכם בהקדם​

עיקרי הכיסוי:

ביטוח לציוד המכני כנגד נזקים ופגיעות על בסיס "כל הסיכונים"

ביטוח צד ג' – ביטוח לנזקי רכוש בגבול אחריות של 1,000,000 שקל

ביטוח נזקי גוף – ביטוח לנזקי גוף של צד שלישי, ולמפעילי הציוד המכני

כיסוי ייחודי "חדש תמורת ישן"

פוליסה ב-fix price לתקופה של עד 3 שנים

ביטול רוב החריגים הקיימים בפוליסות המקובלות בשוק

מוסך הסדר של היבואן "אקמול" במקרה של תאונה

שירות מלא לכלי תחת קורת גג אחת
ONE STOP SHOP

הרחבות נוספות

רעידת אדמה

נזקי טבע

גניבה/פריצה

נזק בזדון

נזק בזמן הובלת ו/או העמסת הרכוש המבוטח

הוצאות גרירה וחילוץ שלא בעקבות נזק המכוסה על פי הפוליסה עד לסך 10,000

שבר שמשות (סכום ביטוח מ- 3000 ₪ עד 8000 ₪)

סיכוני פרעות ושביתות אזרחיות

המידע על תכניות הביטוח לעיל הינו מידע שיווקי בלבד, מידע זה איננו מהווה הצעה ואין בו כדי לחייב את פירוז ביטוחים או חברת הביטוח. פרסום זה אינו מהווה תחליף לקריאת הוראות הפוליסה. פרסום זה לא ישמש לקביעת הזכויות והחובות על-פי תנאי הפוליסה או ככלי פרשנות. התנאים המחייבים את חברת הביטוח הינם תנאי הפוליסה בלבד.