כשאהבה פוגשת למידה!

גני ילדים ברוח הגישה המונטסורית – ההרשמה לגילאי 3 עד 6 נפתחה!
מספר גנים ברחבי העיר: אם המושבות, כפר גנים וסירקין, כולל מסגרת של ממלכתי דתי.

סביבת למידה מותאמת

פיקוח

ריהוט וציוד מונטסורי

ארוחות מזינות וחמות

גישה הוליסטית

משחקים ואביזרים מונטסוריים

ההרשמה בעיצומה!

לפרטים נוספים
וואטסאפ – 050-6202951