ההרשמה בעיצומה!

תיכון זיו אור משלב לימודי יהדות לצד אקדמיה
כדי להזניק את ילדכם אל פסגת ההצלחה בחיים.

עד 25 תלמידי בכיתה

יום לימודים ארוך

מלגות עד 50% משכר הלימוד

כיתות ט' עד יב'

מקום התיכון: רמלה